סדנת פולין

סדנת שורשים אינטראקטיבית בפולין ההסטורית

: מבוא

לכבוד שנת המאה להולדת שני הסבים לבית משפחת דותן
יצחק דויטש מטרוכנברוד , בחיר ליבה של פרומה
ומשה מילר (מולאור) מלבוב , בחיר ליבה של ריבה
:ובעקבות המסע לט"ל שנערך בקיץ 2006 והמתועד באתר

www.tal.yesh.net

יצא לדרך בקיץ 2010 מסע שורשים לפולין ההסטורית
במתכונת של סדנא אינטראקטיבית בה יטלו המשתתפים
יוצאי וצאצאי פולין ההסטורית בגבולות של לפני המלחמה
.חלק פעיל כמדריכים ליום אחד במקום המוצא של משפחתם

: המטרה

מטרת הסדנא היא להפגיש את יוצאי וצאצאי פולין ההסטורית
ולפרוש תמונה כוללת של גלות פולין על הדומה והשונה
שבין האיזורים השונים שהרכיבו אותה בעבר
בשילוב של מסע גיאוגרפי ומבט היסטורי
שיבוא לידי ביטוי בסיפורי המשתתפים השונים
.המייצגים כל אחד את מקום המוצא שלו
המסע מיועד מבחינה טכנית לכל הדורות והגילאים
.של יוצאי וצאצאי פולין ההסטורית

: המסלול

המסע יעבור בין שתי הבירות של שתי המדינות
: בהן שכנה בעבר פולין ההסטורית
.מוורשה בירת פולין ועד לקייב בירת אוקראינה
:הישובים בהם יעבור המסע הם
לודז , קראקוב , לובלין , חלם וקזימיש דולני שבפולין
.ולבוב , לוצק ורובנו שבאוקראינה של היום
( לשעבר חבלי ווהולין וגליציה המזרחית שבפולין )
במסגרת המסע נבקר גם במקום בו שכנה
העיירה המיתולוגית המתוארת בספר "הכל מואר" ובסרט שנעשה בעקבותיו
.שזכו להצלחה גדולה ברחבי העולם
המסלול הינו קבוע מראש ומיועד לכל המשתתפים
עם זאת קיימת אפשרות למשתתפים להגיע באופן פרטי
.למקומות מרוחקים שחשוב להם להגיע אליהם

: המתכונת

בכל יום לאחר ארוחת הערב יוזמנו המשתתפים
ל"שעה הסטורית" בה יספרו אילו מהם
שבמקום מוצאם נבקר למחרת על המקום באופן כללי
.ועל הסיפור המשפחתי הפרטי המיוחד להם
ה"שעה ההסטורית" תתועד בווידאו במלואה
.ועותק ממנה ימסר לאחר המסע למרצה המסוים
לאחר המסע יעלה אתר אינטרנט שיתעד את המסע
שבמסגרתו יקבל כל משתתף עמוד משלו
.בו יתועד בכתב הסיפור אותו הוא סיפר במהלך המסע

.מספר המקומות מוגבל

: לפרטים נוספים

Polin@Yesh.Net

או בטלפון - 09-9564688

( ניתן להשאיר הודעות במשך כל שעות היממה )

.בהצלחה

Yesh.Net

- - - - - - - - - - - - - - - - - -